Exemple economia de fitxes

Hem de ser constants en la Seva aplicació per Començar a get RESULTATS positius i que Els NENS es convencin de que és un sistema AMB El que Pod Get beneficis extra. Finalment apandillar que aquestes tècques no pretenen ensenyar al Grup une funcionar sempre une base de premis mais de Donar-Li, en un moment Donat, motius per iniciar un Canvi en les Seves conductes o motivacions. Aquêtes Podien ser fàcilment distribuits a tot l`Equip per a ser utilitzats en El moment oportú. Començar par la conducta o objectiu escollit i aplicar El procediment palmes que s`aconsegueixi la millora adequada. Un COP definits Els objectius prioritaris, Hem de transmetre`ls de forma concreta i comprensible a tot El Grup. Augmentar les conductes positifs i tractar de controlar i/o eliminar les disruptives. Els que encara no Han assolit El nombre suficient de fitxes per Get El premi, guarden Els seus punts a l`Espera de guanyar-ne més i poder aconseguir El premi Els Dies següents. Le travail en tant que contrôleur de la circulation aérienne exige la saisie du processus de sélection de l`AENA. Feia falta establir un sistema que pogués aplicar qualsevol Professional del Centre (cuidadors, sanitari personnelle, etc. Ils dirigent le trafic aérien de sorte que les avions volent sans problèmes, efficacement et, surtout, en toute sécurité conformément aux règles et réglementations de la circulation aérienne établies.

No s`ha d`intentar un Canvi sobre mues aspectes a la vegada ja que pot tenir. un efecte contrari al desitjat. Le contrôleur de la circulation aérienne est la personne responsable du mouvement et de la sécurité des aéronefs volants. El pas PREVI per la instauració d`una Economia de fitxes a l`Aula passa per conèixer les particularitats del nostre Grup. La Econimía de Fitxes a classe suposa establir un sistema reglat, AMB unes normes i conseqüències positifs per motivar als NENS en l`execució de conductes desitjades. Cal dir però, que Els Creadors d`aquesta Tècnica com a tal van ser Ayllon i Azrin en 1968. Els NENS que no Hagin assolit el seu premi en una Setmana déterminada Pod Anar acumulant punts per bescanviar El gant Divendres si Han aconseguit Sumar-ne 5. En El cas d`Aules mue nombroses Pod subministrar punts col · Lectius exceptuant Els casos de NENS que no Hagin tingut les conductes esperades. Per tot això, l`Economia de Fitxes, ha de plantejar-se com un sistema Obert i susceptible d`introduir variacions o modificacions sobre la Marxa si es consideren necessàries.

Aquesta FITA Els va Portar a la création i sistematització de la Tècnica que ens ocupa. Tableros basados en la le ministère de fichas para favorecer ytrabajar la Autorregulación y el Control de la conducta. Cal especificar (si précontrainte Agrego conductes) AMB Frases com: “no barallar-se”; “pas de contestar al Mestre”; «fer El dictat»; “llegir El llibre”. No obstant això, Ara Tots queden subjectes als possibles premis en cas de Donar-se les Condicions marcades i haurem d`estar tentes per assegurar-nos, almenys en Inici, que El col · lectiu que Ho té més difícil, pugui assegurar-se algun petit èxit d`entrada. Economia de fitxes és una Tècnica àmpliament coneguda i Aplicada tant en ambiances educatius com institucionals, familiers o fins i tot clínics. Pas de funcionarà si es demora Massa El Lliurament del premi final. Cal Anar pas a pas, començant per aquelles conductes que es CONSIDERANT més urgents o prioritaires en El Seva modificació.